“Vi tegner tilbygninger, ombygninger, nye villaer og sommerhuse for private boligejere.”

Vi tager udgangspunkt i jeres boligønsker og behov, og tegner individuelle løsninger, der passer til jeres økonomi, familielivsstil og designpræferencer.

Michael Kornbeck & Jesper Bonde
Michael Kornbeck & Jesper Bonde

Vi vil gerne i dialog med jer, inden I beslutter jer for, om det er os, der skal hjælpe jer med jeres projekt.

Derfor starter vi med et uforpligtende indledende møde, hvor vi sætter os ind i de gældende regler for jeres ejendom, og drøfter de muligheder, I har for et byggeprojekt, der kan opfylde jeres boligdrømme.

Det indledende møde er gratis. Se hvilke ydelser vi tilbyder her.

Udvalgte projekter

“Vi laver arkitekttegnede løsninger, der passer til jeres økonomi.”

Derudover kan vi hjælpe med:

  • at få en byggetilladelse.
  • lave fotorealistiske billeder af jeres idéer og drømme, så vi kan se om de giver mening, inden de bliver bygget.
  • beskrive jeres projekt præcist, så I får den rigtige pris fra håndværkere eller entreprenør.
  • at finde gode håndværkere eller entreprenører til at byde på jeres opgave.
  • at indgå kontrakt med entreprenør.
  • lave energiberegninger, så I ved at jeres projekt overholder gældende lovgivning.
  • føre tilsyn med jeres byggeri, så kvaliteten sikres.
  • at holde styr på budgetter, regnskaber og tidsplaner, så I bliver færdige til tiden og til den rigtigt pris.
Kig fra soveværelse gennem hall med loft-til-kip ud i badeværelse med terrassedør til lille altan.

Hvordan er forløbet frem til jeres byggeri står færdigt og klar til brug ?

For mange boligejere kan det være forbundet med stor uvished og usikkerhed at tage det første skridt mod at sætte realiseringen af byggedrømmene i gang. Vi tager os af hele processen fra det første møde til jeres fremtidige bolig er klar til brug, og giver her en overordnet beskrivelse af den typiske proces.   Projektgrundlag…

Murermestervilla tilbageført til oprindelig stil

Kan jeres byggeprojekt lade sig gøre?

Vil du gerne vide om din idé holder, inden du bruger for mange penge på arkitekt eller håndværkere? Skitseprojektet inspirerer og afklarer mulighederne, inden vi begynder at tegne ombygningen, tilbygningen eller det nye hus.   Når du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt er der tale om store investeringer. Det kan defor være…

Tilbygning

Hvorfor tager det næsten altid 40 timer at tegne en tilbygning?

En tilbygning på 30-40 m2 til en almindelig dansk villa på 140 m2 tager som regel ca. 40 timer at tegne. Nogle gange kan det gøres lidt hurtigere og andre gang prøver vi flere ting af, og så tager det et par timer mere. I de fleste tilfælde ender vi lige omkring 40 timer, og…

Nyt hus

Overvejer I at bygge nyt hus?
Et arkitekttegnet hus er designet til jeres drømme og behov. Det er tegnet til grunden, og I bestemmer selv, hvordan I vil bo. Det er ikke nødvendigvis dyrere at bygge et arkitekttegnet hus i forhold til et typehus. Til gengæld kan I som regel bygge færre m2 og kvaliteten af de enkelte m2 er større. I sidste ende, står i med en bolig med større værdi; både i forhold til arkitektur, livskvalitet og økonomi.

Ny tilbygning

Mangler I plads? Overvejer I at flytte?
En tilbygning er tit en god investering. Den kan enten være i samme stil som eksisterende, eller komplimentere huset på anden vis. Det er vigtigt, at tilbygningen passer til eksisterende hus, så værdien øges.
Det er dyrt og besværligt at flytte. En god løsning kan derfor være at bygge til i stedet.

I områder af Danmark med høje m2 priser som Århus og København, kan det være en virkelig god investering at lave en tilbygning. M2 priserne i disse områder overstiger byggeomkostningerne, så i de fleste tilfælde kan tilbygningen finansieres af den øgede værdistigning; hvis det vel at mærke er de rigtige m2, der bygges.

Ombygning

Skal I bygge om?
Mangler der et værelse eller måske et badeværelse på 1. sal? Ofte kan man ved at flytte et par vægge det rigtigt sted optimere planløsningen, så I får udnyttet m2‘erne bedre. Står I og skal lægge nyt tag eller energioptimere boligen, kan det være en god idé at se på, om man i samme ombæring kan øge kvaliteten af boligen på andre områder.

Faserne i et byggeprojekt

Vi kan rådgive i alle projektets faser fra idé til færdigt byggeri.