“Vi tegner tilbygninger, ombygninger, nye villaer og sommerhuse for private boligejere.”

Vi tager udgangspunkt i jeres boligønsker og behov, og tegner individuelle løsninger, der passer til jeres økonomi, familielivsstil og designpræferencer.

Michael Kornbeck & Jesper Bonde
Michael Kornbeck & Jesper Bonde

Vi starter vi med et indledende møde, hvor vi sætter os ind i de gældende regler for jeres ejendom, og drøfter de muligheder, der er for et byggeprojekt, som kan opfylde jeres boligdrømme.

Udvalgte projekter

“Vi laver arkitekttegnede løsninger, der passer til jeres økonomi.”

Skitsering

  • Vi tegner os frem til den optimale planløsning, der opfylder jeres behov.
  • Vi laver forslag til det indvendige og udvendige udtryk, overflader og materialer, så huset fremstår helstøbt og spiller sammen med omgivelserne og interiør.
  • Vi laver fotorealistiske billeder af løsningerne, så vi sammen kan finde frem til det rigtige design.

Planlægning og udførsel

  • Vi sørger for, at I får en byggetilladelse, hvis der er behov for det.
  • Vi beskriver jeres projekt, så I kan indgå en aftale med en entreprenør om at udføre det.
  • Vi følger projektet til dørs, og afklarer spørgsmål, der måtte opstå under udførslen.
Kig fra soveværelse gennem hall med loft-til-kip ud i badeværelse med terrassedør til lille altan.

Hvordan er forløbet frem til jeres byggeri står færdigt og klar til brug

For mange boligejere kan det være forbundet med stor uvished og usikkerhed at tage det første skridt mod at sætte realiseringen af byggedrømmene i gang. Vi hjælper jer med at sætte jeres projektet i gang, og hjælper jer med at specificere, udvikle og gennemføre jeres byggeplaner. Vi guider jer gennem hele processen, så alt håndteres…

Murermestervilla tilbageført til oprindelig stil

Hvad er et arkitekt skitseprojekt

Vil du gerne vide om din idé holder, inden du bruger for mange penge på arkitekt eller håndværkere? Skitseprojektet inspirerer og afklarer mulighederne, inden vi begynder at tegne ombygningen, tilbygningen eller det nye hus.   Når du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt er der tale om store investeringer. Det kan defor være…

Nyt hus

Overvejer I at bygge nyt hus?
Et arkitekttegnet hus er designet til jeres drømme og behov. Det er tegnet til grunden, og I bestemmer selv, hvordan I vil bo. Det er ikke nødvendigvis dyrere at bygge et arkitekttegnet hus i forhold til et typehus. Til gengæld kan I som regel bygge færre m2 og kvaliteten af de enkelte m2 er større. I sidste ende, står i med en bolig med større værdi; både i forhold til arkitektur, livskvalitet og økonomi.

Ny tilbygning

Mangler I plads? Overvejer I at flytte?
En tilbygning er tit en god investering. Den kan enten være i samme stil som eksisterende, eller komplimentere huset på anden vis. Det er vigtigt, at tilbygningen passer til eksisterende hus, så værdien øges.
Det er dyrt og besværligt at flytte. En god løsning kan derfor være at bygge til i stedet.

I områder af Danmark med høje m2 priser som Århus og København, kan det være en virkelig god investering at lave en tilbygning. M2 priserne i disse områder overstiger byggeomkostningerne, så i de fleste tilfælde kan tilbygningen finansieres af den øgede værdistigning; hvis det vel at mærke er de rigtige m2, der bygges.

Ombygning

Skal I bygge om?
Mangler der et værelse eller måske et badeværelse på 1. sal? Ofte kan man ved at flytte et par vægge det rigtigt sted optimere planløsningen, så I får udnyttet m2‘erne bedre. Står I og skal lægge nyt tag eller energioptimere boligen, kan det være en god idé at se på, om man i samme ombæring kan øge kvaliteten af boligen på andre områder.

Ydelser og faser i et byggeprojekt

Vi kan rådgive i alle projektets faser fra idé til færdigt byggeri.