Ny klassisk villa udstykket ved bevaringsværdig ejendom

Klassisk 1½ plans villa på 148 m2 som forskudt dobbelthus til eksisterende bevaringsværdig bolig.

Den eksisterende grund er udtrykket i to matrikler med henblik fra frasalg af ny beboelsesejendom på en 503 m2 stor grund. Den nye bolig opføres med tydelige referencer til den bevaringsværdige bygning, så der opleves et klart slægtskab i fremtoning, proportioner og bygningsdetaljer.

Ny samlet bebyggelse som forskudt dobbelthus
Matrikulære forhold før og efter udstykning

Respekt for den bevaringsværdige ejendom

Ny sammenhængende bebyggelse langs strandvejen

Den nye villa er med respekt for den bevaringsværdige bygning nænsomt forsøgt indpasset i omgivelserne så det samlede bebyggelse optræder som en integreret helhed, der er med til at løfte facademotivet langs områdets centrale strandvej.

Den nye bolig er forsøgt nedtonet i sit udtryk, således at den bevaringsværdige bygning med sine markante maskinkviste opleves i forreste række som det primære element i bebyggelsen.

Ny samlet bebyggelse med de bevaringsværdige ejendom som det primære facademotiv
Gennemgående gavlmotiv
Facade mod strandvejen

Sammenhæng med individuel privat karakter

Boligen er designet med tydelige referencer til den eksisterende bygnings arkitektur – herunder udføres den nye bolig med hvidpudsede murstensfacader, hvide finspossede palævinduer, og mat grønt tegltag.

Taghældning, bygningsproportioner, rygnings- og sternhøjder er identisk mellem de to boligenheder, der således opleves som én sammenhængende helhed bestående af to hovedkomponenter. Dobbeltbebyggelsen bindes mod vejen sammen af en ny pladsdannelse af chauséesten.

Facaden mod havesiden er bygningens arkitektoniske forside med store vinduespartier og dobbeltdøre.

Mod denne side har boligerne en mere individuel og privat karakter, hvor også den nye synlige skel-inddeling er med til at adskille de to ejendomme. Terrassen afskærmes visuelt fra den eksisterende bevaringsværdige naboejendom med en læmur, så der dannes et privat uderum uden indbliksgener.

Der er tale om en familievenlig bolig med stueplan indeholdende åbent køkken-alrum, opholdstue, entré, bad/toilet, og bryggers med separat indgang. Fra entrérummet og alrummet er der adgang til en stor afskærmet terrassegård.

Fra entreen ligger adgangen til 1.sal, der indeholder 3 værelser, bad/toilet og et åbent repos med balkon mod trapperummet og entreén.

Ny udstykket grund med ny beslægtet bolig
Privat terrassegård
Stueplan + 1. sal
Facade mod have
Facade mod nordøst

Udstykning som sammenhængende dobbelthusbebyggelse

Eksisterende forhold langs strandvejen
Eksisterende forhold mod have

Den eksisterende bevaringsværdige ejendom repræsenterer en stor kulturhistorisk værdi for lokalområdet, og der har således været meget konkrete retningslinjer for at lave en tilstødende bygning.

Matriklens udstykning har været afhængig af, at der kunne tildeles en byggetilladelse, og da området er udlagt som “tæt-lav bebyggelse” har det været et krav, at sammenbygge som et dobbelthus direkte i skel, og i respektfuld overensstemmelse med den oprindelige bygning.

I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen udpeget og indplaceret bevaringsværdige bygninger på en skala fra 1-9, hvor kategori 1 bygninger kun er overgået af deciderede fredede ejendomme, man ikke må ændre.

Det et den enkelte bygningsejers ansvar at sikre, at enhver ændring på en bevaringsværdig bygning sker i overensstemmelse med den fastsatte bevaringsværdi, og den pågældende kommunes konkrete anvisninger for den givne ejendom.

Som følge at dette nærværende projekts placeringen ved den bevaringsværdige ejendom har både den kommunale byggemyndighed, kommunalbestyrelsen, de omboende naboer og det lokalhistoriske museum været inddraget omkring byggesagsbehandlingen.

De formelle godkendelser er faldet på plads, og projektet er pr. 2022 udbudt som projektsalg på boligmarkedet.

Link

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge siden accepterer du brugen af cookies.