Simpel ombygning har givet boligen en ny kvalitet

De skulle egentlig bare have et ekstra badeværelse og nogle bedre faciliteter til familiens teenager.

Det stod dog hurtigt klart, at boligen og beliggenheden samtidig rummede nogle uforløste potentialer, der nu er omsat til nye boligkvaliteter, hvor inde og ude hænger bedre sammen.

I denne 50’er villa nord for København har vi ved at nedrive et skur og etablere nye vindues- og døråbninger i gavle og facader, sat et hidtil uberørt område af haven i spil som en attraktiv aftensol-terrasse med kig til Lyngby Sø.

Stuen er nu åbnet op mod omgivelserne og trækker uderummet med indenfor og stuen med udenfor. Dagslys og udsyn kommer helt af sig selv, når man åbner op.

Det nye ekstra badeværelse er placeret så ankomsten til boligen opleveres mere naturlig, og ved ombygning og energirenovering af et tidligere integreret udhus, har familiens teenager fået sin egen lille etværelses.

Familien har fået boligønskerne opfyldt inden for boligens eksisterende areal. Dertil en for familien uventet tillægsgevinst i form af nye og forbedrede dagslys- og udsynsforhold, samt en helt ny vestvendt terrasse fra stuen og med udsigt mod den nærliggende sø.

Diskret beliggende i grønne omgivelser ligger en fin 50'er bolig, der i forbindelse med en ombygning har fået et nyt attraktivt uderum.

Ny kontakt mellem inde og ude – og en stor aftensolterrasse

Den nye terrasse er udført i ipé-træ og danner et helt nyt vestvendt uderum i boligen
Fra både stue og det nye teenageværelse i det renoverede udhus er der nu adgang til- og fra den nye terrasse
Før og efter plantegninger, der viser den udførste ombygning med entre, badeværelse og nye facadeåbninger mod ny terrasse i nordgavlen. Som en byggeetape 2 udføres en 68 m2 tilbygning mod sydgavlen.

Bedre udsyn og dagslys i boligen 

Det lille indgreb har har bragt dagslyset og omgivelserne med indenfor i et ellers lukket stuerum, og bragt inde og ude i større kontakt
En åbning i gavlen med terrassedør, har skabt et helt nyt udsyn til det fri, og adgang til ny terrasse

Teenageværelse i tidligere udhus 

Et tidligere integreret udhus ved gavlen er omdannet til teenageværelse. Udhuset er renoveret som en ny del af boligen, og og åbnet op mod haven med vinduespartier og terrassedør.
Det nye teenageværelse ligger med egen indgang som en renovering og inddragelse af et tidligere integreret udhus.
Der er opstået nye lysindtag og nye kig til omgivelserne i forbindelse med ombygningen
Der er udført nye vinduer, brystninger med træbeklædning i Superwood som en del af den lille ombygning.

Nyt badeværelse i gode materialer placeret omkring den nye entré

Ved en ombygning og optimering af boligens entré er der etableret et ekstra badeværelse.

Boligen før ombygning

Før ombygningen var udeområdet med den nye terrasse en passiv del af haven. Stuerummet fremstod mørkt og indadvendt uden kontakt til omgivelserne.

Ombygningen har sat begge områder i spil som forbundne aktive boligmiljøer.

Tidligere passivt område i haven, der efter ombygning er omdannet til terrasse med adgang fra ny åbning i facaden
Stue før ombygning og åbning i facaden med nyt dagslysindtag, udsyn og adgang til ny terrasse