Faser i byggeprojektet

Vi kan hjælpe med en enkelt fase i byggeprojektet eller med alle faser fra første idé over myndighedsbehandling og udførsel til aflevering.

Blyant og lineal

1. Indledende møde

Vi starter altid med et indledende møde, hvor vi afdækker jeres drømme, ønsker og behov, hvad enten det er en ombygning, tilbygning, ny villa eller sommerhus.

Det indledende møde er gratis.

Læs mere…

Sommerhus i træ

2. Skitseprojekt

Skitseprojektet er jeres mulighed for at få afprøvet, om projektet kan lade sig gøre, inden vi sætter det lidt større maskineri i gang. Afhængig af byggeprojektet kan skitseprojektet bestå af alt fra en plantegning til et forslag med perspektiver, fotorealistisktiske visualiseringer, planer, snit, opstalter og byggebudget.

Læs mere…

Snit af sommerhus

3. Myndighedsprojekt

I de fleste byggeprojekter skal der søges om en byggetilladelse. Det adskiller sig ofte ikke så meget fra det projektmateriale, der kommer ud af skitsefasen. Der vil være tale om en yderligere detaljering og beskrivelse af det materiale, der allerede er udarbejdet.

Læs mere…

Tagfod tegning

4. Udvidet projektforslag (hovedprojekt, udbudsprojekt)

Det udvidede projektforslags formål er at detaljere og beskrive projektet, så det kan prissættes og bygges.

Detaljeringen af denne fase afhænger af kompleksiteten i opgaven samt entrepriseformen. Det er her vi endeligt beslutter overflader, materialer, bygningsdetaljer og konstruktioner, så entreprenøren kan prissætte og udføre byggeriet.

Læs mere…

AB Forbruger

5. Udbudsproces

I udbudsprocessen vil vi I samarbejde med jer udvælge op til 3 entreprenører, som vi mener vil kunne udføre opgaven tilfredsstillende. Vi samarbejder med en række forskellige entreprenører og kan derfor anbefale håndværkere til den specifikke opgave og stå for at indhente tilbud på baggrund af udbudsmaterialet.

Læs mere…

Ombygning tilsyn

6. Tilsyn og aflevering

Mens byggeriet står på, vil vi enten lave projektopfølgning eller tilsyn med byggeriet. Det kommer lidt an på den enkelte byggesag, og hvad vi aftaler.

  Læs mere…

Lydforhold teknisk dokumentation

7. Færdigmelding

Er der ansøgt om byggetilladelse til af gennemføre byggeprojektet, skal det færdigmeldes ved kommunen. Der indsendes teknisk dokumentation, som dokumenterer, at byggeprojektet overholder de relevante kapitler i bygningsreglementet.
Vi samler og udarbejder den dokumentation, der ikke udarbejdes af de udførende håndværkere eller ingeniør.

Læs mere…