4. Udvidet projektforslag (hovedprojekt, udbudsprojekt)

Det udvidede projektforslags formål er at detaljere og beskrive projektet, så det kan prissættes og bygges.

Detaljeringen af denne fase afhænger af kompleksiteten i opgaven samt entrepriseformen. Det er her vi endeligt beslutter overflader, materialer, bygningsdetaljer og konstruktioner, så entreprenøren kan prissætte og udføre byggeriet.

 

Hovedentreprise eller totalentreprise

Udføres byggeriet i hovedentreprise vil vi i samarbejde med ingeniøren lave et detaljeret materiale, der kan sendes i udbud og bygges efter. Udføres byggeriet i totalentreprise vil en del af tegningsmaterialet og beskrivelsen blive udført af entreprenøren.

Vi vurderer ved den enkelte opgave, hvad der er mest hensigtsmæssigt, så byggeprocessen forløber smidigt, uden at der udføres unødvendigt tegningsmateriale og beskrivelser.

 

Tegningsmateriale

Det udvidede projektforslag vil altid indeholde en projektbeskrivelse og tilbudsliste eller en beskrivende tilbudsliste samt et detaljeret tegningssæt. Herudover vil der være andre dokumenter, som er relevante for udførelsen eller tilbudsgivningen.

Snit taghave
Snit gennem tilbygning
Tagfod tegning
Tagfodsdetalje