6. Tilsyn og aflevering

Mens byggeriet står på, vil vi enten lave projektopfølgning eller tilsyn med byggeriet. Det kommer lidt an på den enkelte byggesag, og hvad vi aftaler.

 

Tilsyn

Vi anbefaler, at vi fører tilsyn hver uge, men i længere projekter, kan vi i nogle perioder nøjes med hver 14. dag. Vi laver en tilsynsplan inden opstart, og der vil ofte være tale om et kombineret byggemøde og tilsyn. Spørgsmål fra entreprenøren afklares, og vi fører tilsyn med det udførte arbejde.

 

Attestere fakturaer

I forbindelse med tilsyn og byggemøder danner vi os løbende et overblik over byggeprocessen og kan i den sammenhæng tjekke og attestere fakturaer fra entreprenøren.

 

Aflevering

Når byggeriet er færdigt, laver vi en førgennemgang med entreprenøren, så fejl og mangler kan udbedres inden der gennemføres afleveringsforretning.

 

1-årsgennemgang

1 år efter aflevering udføres 1-årsgennemgang med entreprenøren, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres. Afhængig af kontrakten vil det enten være bygherre eller entreprenør, der indkalder til 1-årsgennemgang.

 

Tilsyn
Tilsyn