2. Skitseprojekt

Skitseprojektet er jeres mulighed for at få afprøvet, om projektet kan lade sig gøre, inden vi sætter det lidt større maskineri i gang. Afhængig af byggeprojektet kan skitseprojektet bestå af alt fra en plantegning til et forslag med perspektiver, fotorealistisktiske visualiseringer, planer, snit, opstalter og byggebudget.

Vi kigger på muligheder og løsninger, og I får nogle idéer til andre løsninger end dem, I måske havde i tankerne.

I skitsefasen udfolder projektet sig. I de fleste tilfælde bruger vi lidt tid på at bygge et godt 3D grundlagsmateriale op på baggrund af eksisterende tegninger og opmålinger. Det gør det hurtigt at teste og visualisere forskellige løsninger.

Plantegning tilbygning
Plantegning
Sommerhus i træ
3D visualisering af skitseprojekt
Tegning aksonometri
Aksonometrisk tegning

Skitseprojektet består typisk af:

  • En række tegninger og diagrammer, der visuelt tydeliggør,  hvordan jeres projekt kan realiseres.
  • Planer, snit, opstalter, perspektiver og aksonometrier printet i A3.
  • Et byggebudget som I kan bruge til at få projektet finansieret i samarbejde med jeres bank.
  • Overordnet tidsplan.
  • Da vi udvikler projektet i 3D, vil I kunne få et link til en hvid model, I kan gå rundt i og opleve det færdige projekt.

 

Med skitsefasen får I afprøvet jeres idéer, og I står tilbage med et projektforslag med én løsning med et tilhørende budget, som I kan gå videre med.