3. Myndighedsprojekt

I de fleste byggeprojekter skal der søges om en byggetilladelse. Det adskiller sig ofte ikke så meget fra det projektmateriale, der kommer ud af skitsefasen. Der vil være tale om en yderligere detaljering og beskrivelse af det materiale, der allerede er udarbejdet.

Myndighedsprojektet indeholder normalt:

  • Planer, snit, facader og situationsplan.
  • Projektbeskrivelse med bebyggelsesprocent, BBR ændringer, konstruktionsklasse, brandklasse og tekniske forhold.
Snit af sommerhus
Tegning fra myndighedsprojekt
Plantegning af sommerhus
Plantegning

Materialet er målrettet bygningsmyndighederne og fokuserer på højdegrænseplaner, afstand til skel og bebyggelsesprocenter. Det handler om at vise, at bygningsreglementet, lokalplan, kommuneplan, servitutter m.m. overholdes, så der kan udstedes en byggetilladelse.

De enkelte kommuner har meget forskellig sagsbehandlingstid fra 1 uge til 9 måneder, selvom de skal overholde et servicemål på 40 dage for mindre kompliceret byggeri; så det er bare med at komme i gang, hvis projektet skal være færdigt til en bestemt dato.

Vi har hele tiden byggeansøgninger liggende til sagsbehandling ved kommuner i hovedstadsområdet og kan derfor give en realistisk prognose for den forventede sagsbehandlingstid.

I underskriver en fuldmagt, og så sørger vi for at ansøge på jeres vegne, tage en evt. dialog med kommunen og få en byggetilladelse.