3. Myndighedsprojekt

I de fleste byggeprojekter skal der søges om en byggetilladelse. Det sørger vi for.  Vi udarbejder og indsender ansøgning om byggetilladelse til jeres kommune – herunder de nødvendige tegninger, dokumenter og projektoplysninger. Vi tager os af det hele.

Det nødvendige tegningsmateriale adskiller sig ofte ikke så meget fra det projektmateriale, der kommer ud af skitsefasen. Der vil være tale om en yderligere detaljering og beskrivelse af det materiale, der allerede er udarbejdet.

I nogle tilfælde vil vi indlede en forhåndsdialog med kommunen allerede i skitsefasen for at afklare eventuelle lokale tvivlspørgsmål, der kan være afgørende for projektmulighederne.

Myndighedsprojektet indeholder normalt:

  • Plan-, snit-, og facadetegninger
  • Situationsplan med redegørelse for hele matriklens disponering med placering af bebyggelse ift. skel- og byggelinjer
  • En projektbeskrivelse med angivelse af de fremtidige boligforhold, BBR-ændringer, bebyggelsesprocent, samt byggeriets konstruktionsklasse, brandklasse og tekniske forhold.
  • En fuldmagt fra jer om, at vi som jeres arkitekt må håndtere dialogen med kommunen og ansøgningen om byggetilladelse på jeres vegne.
Snit af sommerhus
Tegning fra myndighedsprojekt
Plantegning af sommerhus
Plantegning

Materialet i myndighedsprojektet er målrettet bygningsmyndighedernes sagsbehandling af byggeansøgningen,  og fokuserer således på at vise, at det ansøgte byggeri overholder bestemmelserne i det gældende bygningsreglement (BR18), jeres nærområdes kommune- og lokalplan, samt eventuelle servitutter for jeres specifikke ejendom.

De enkelte kommuner skal overholde et servicemål for en sagsbehandlingstid på 40 dage for mindre kompliceret byggeri, men har meget forskellig sagsbehandlingstid fra 1 uge og helt op til 9 måneder.

De lange sagsbehandlingstider vil ofte knytte sig til projekter, hvor der enten skal søges om dispensation for afvigelser fra de gældende bestemmelser, projekter der af kommunen sendes i nabohøring, eller projekter, hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende.

Da ansøgningsprocessen er forholdsvis fagteknisk, kan det for mange boligejere være uoverskuelig at gå til, og vi anbefaler derfor altid, at det er os, der håndterer myndighedsprojektet. Jeres rolle vil blot være at underskrive og returnere en fra os fremsendt fuldmagt, og så sørger vi for at håndtere ansøgningsprocessen, dialogen med kommunen og indhentning af byggetilladelsen på jeres vegne.

Da vi hele tiden har byggeansøgninger liggende til sagsbehandling i kommuner rundt om i landet, kan vi give jer en realistisk prognose for den forventede sagsbehandlingstid.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge siden accepterer du brugen af cookies.