Arkitekttegnet tilbygning

En tilbygning kan være en både arkitektonisk og økonomisk fornuftig måde at udvide boligen på. Vi gør os meget umage med at inddrage tilbygningen i den eksisterende planløsning, så det virker som en naturlig udbygning af den eksisterende bolig.

Tilbygningen kombineret med en ombygning af eksisterende bolig kan være en god måde at ændre boligens funktionalitet, da det giver mulighed for at flytte rundt på eksisterende funktioner, og øge de rumlige og arkitektoniske kvaliteter.

Mangler boligen f.eks. et ekstra værelse kan det måske etableres inden for det eksisterende hus, og i stedet bliver tilbygningen et lækkert nyt køkkken/alrum eller stue bygget ud i niveau med haven og sammenbygget med rekreative uderum.

Trætilbygning til murermestervilla
Trætilbygning til murermestervilla

Økonomi og klima

Økonomisk kan det ofte være en god idé at overveje tilbygningen, da det ofte er billigere at bygge nyt end at lave en totalrenovering af eksisterende. Samtidig giver de ekstra m2 i nogle områder af landet en betydelig værdistigning, så det samlet bliver et rigtig fornuftigt regnestykke.

For at minimere klimaaftrykket for den enkelte beboer og holde et så lavt antal m2 pr. person, vil vi ofte forsøge at se om man ikke med nogle greb i den eksisterende planløsning og inden for rammerne af det eksisterende hus, kan løse de funktionelle udforinger på en anden måde.

Det kan være at ændre på placeringen af funktionerne, flytte nogle rum eller gøre en stue mindre men mere hyggelig og i større forbindelse med udearealerne. En ombygning kan være mange ting og løse mange udfordringer, men i nogle tilfælde er det tilbygningen, der er den rigtige løsning.

3 tilgange til at lave en tilbygning

Tiny House som tilbygning
Trætilbygning som modspil til eksisterende muret hus

1. Kontrastfuldt modspil

En tilbygning som modspil til den eksisterende arkitektur.
Det kan f.eks. være en trætilbygning til en eksisterende murermestervilla. Her er muremestervillaen et afsluttet stykke arkitektur i sig selv, og trætilbygningen bliver et modspil, der både underordner sig, da den er mindre, men også er sin egen. Det kan give nogle meget spændende arkitektoniske løsninger og rum.

Da en stor del af den eksisterende bygningsmasse i Danmark er blankt murværk eller pudsede facader, og vi i dag ofte tilstræber at opføre trætilbygninger, er det ofte denne løsning vi tager udgangspunkt i.

Pudset tilbygning med tegltag
Pudset tilbygning i samme stil som eksisterende hus

2. Diskret indpasning

Med udgangspunkt i den eksisterende arkitektur opføres en tilbygning i samme stil, der underordner sig det eksisterende hus.

Det kan være en fin løsning, men kræver meget af detaljeringen og de udførte detaljer. Det er vigtigt at håndværket og byggeteknikken er i overensstemmelse med eksisterende. Derfor er det ofte nemmere at udføre denne type tilbygning til et pudset hus end til et hus i blankt murværk med mange detaljer.

Samlet udtryk i tilbygningens stil
Tilbygning med ombygning af eksisterende

3. Helhedsmodernisering

Det drejer sig om de tilfælde, hvor den arkitektoniske kvalitet af det eksisterende hus ikke er særlig høj.

Her er der mulighed for at tilføre den stil som tilbygningen opføres i til det eksisterende hus, og på den måde lave en samlet bebyggelse med en højere arkitektonisk og rumlig værdi end det oprindelige hus.