Ombygning og modernisering af knopskudt 50'er villa

Villaen er oprindeligt opført som et lille sommerhus i 1950’erne, og er løbende tilbygget.

Boligens rumstruktur og materialeholdning bærer tydeligt præg af denne løbende udbygning og det har været projektets primære formål, at lave en ombygning og modernisering, der skaber større sammenhæng og ensartethed i boligens rum og materialer.

Alle fælles opholdsrum i huset er blevet moderniseret, og der er foretaget bygningsfysiske ændringer med fokus på at optimere dagslysforhold og udsyn til omgivelserne.

Nyt sammenhængende udtryk

Før ombygningen var huset præget af et usammenhængende materialeudtryk som følge af den løbende udbygning gennem årene.

Alle vægge fremstod i en kombination af blankt murværk, hessian, savsmuldtapet og glasvæv – og både gulve og lofter varierede både i højder og materialitet fra rum til rum.

Den nye ombygning og modernisering har ryddet op i det brogede udtryk, så den samlede bolig nu opleves mere harmonisk og sammenhængede.

Alle eksisterende gulve er nivelleret med flydespartel og der er lagt nyt gulv, der ubemærket skaber sammenhæng og helhed i boligens fællesarealer.

De oprindelige indvendige murstensvægge er pudset op, savsmuldstapeten er dampet af, og hessian og glasvævvæggene er fuldspartlet så alle vægge fremstår glatte og ensartede.

Der er opsat nye gipslofter, udskiftet vinduer, terrassedør og al el-afdækning er ligeledes nyt.

Et essentielt punkt i ombygningen er nedbrydning af en bærende væg, der sammen med en ny vinduesåbning i facaden, åbner boligen op mod haven og danner et åbent gennemlyst køkken-alrum.

Husets tidligere dunkle atmosfære er ved dette indgreb ændret markant – og fremstår nu lys og åben og med større kontakt mellem inde og ude.

Hjørnerummet, der nu udgør køkken-alrum er efterisoleret med SkamoWall indeklimaplader.

Nyt åbent køkken-alrum