L.F. Cortzens Vej

Til- og ombygning af 1960’er villa i Furesøkvarteret i Virum.

Familien ønskede et skitseprojekt med forslag til udvidelse af boligarealet med en større stue med åbent køkken/alrum, loft til kip, og optimerede dagslys- og udsynsforhold. Samtidig ønskede familien en stor træterrasse mod haven, samt en udvendig modernisering af tag- og facade.

Forslaget integrerer det nye boligareal i det eksisterende hus, ved at omdanne det fra et vinkelhus med en tilbygning, til et hus bestående at to parallelt forskudte længer. Tagets eksisterende gitterspærkonstruktion kan ikke imødekomme ønsket om loft til kip, og skal derfor alligevel ændres.

Som led i projektet nedrives den bestående garage og carport, og der opføres et nyt udhus i haven, der danner nyt gårdrum omkring den nye terrasse.

Projektet er under udvikling.