Det med småt

Det er vigtigt, at de aftaler, der bliver indgået i en byggeproces bliver skrevet ned, så alle har helt styr på, hvad der er aftalt, til hvilken pris og hvornår. Der er som regel ingen, der har nogen interesse i at lave et dårligt stykke arbejde, så hvis det går galt, er der tit tale om uklare aftaler.

Rollen som bygherre forpligter på mange områder, og er man ikke vandt til at agere i denne rolle, kan det være en fordel at alliere sig med en rådgiver; som f.eks. en arkitekt. Se her hvilke rådgivningsydelser, vi tilbyder.

Kontrakter med arkitekter

Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler (GBF19)

Ydelsesbeskrivelse for arkitektrådgivning i Forbrugeraftaler

 

Private forbrugere

Når du laver en aftale med en arkitekt som privat forbruger gælder nogle andre regler end mellem professionelle samarbejdspartnere. Det betyder, at der er områder som arkitekten ikke kan tage forbehold for, da der gælder regler for forbrugerbeskyttelse.

De fleste i Danmark bygger om én eller meget få gange i deres liv, og derfor er de bedre beskyttet i byggeprocessen end professionelle, der må forventes at vide, hvad de laver.

Aftaledokumenter

Vi indgår altid aftaler og kontrakter i henhold til Danske Arkitektvirksomheders standardaftaledokument for forbrugere: Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler (GBF19) og Ydelsesbeskrivelse for arkitektrådgivning i Forbrugeraftaler, der beskriver hvilke ydelser, det forventes vi leverer i de forskellige faser af byggeriet.

I de fleste tilfælde sender vi en ordrebekræftelse på det, vi har aftalt med hensyn til ydelser, pris og tidsfrister, og det vil så være det gældende aftaledokument.

Andre dokumenter for almene betingelser for rådgivning som ABR18, ABR Forenklet og det gamle ABR89 er målrettet aftaler mellem profesionelle aktører i byggebranchen og kan derfor ikke anbefales at bruge som grundlag i forbrugerforhold.

Entreprisekontrakt med entreprenør

AB Forbruger

Når du indgår en aftale med en entreprenør, er det vigtig at lave den i forhold til et standard aftaledokument. I de fleste tilfælde vil det være mest relevant at bruge AB Forbruger. Nogle entreprenører bruger stadig AB 92 som aftalegrundlag. Her skal man være opmærksom på, at der gælder andre regler i forhold til forbrugere. Entreprenøren vil derfor altid hæfte i 10 år for fejl og mangler over for den private forbruger; også selvom der står 5 år i AB 92.

Hvem laver kontrakten

Afhængig af hvem du indgår en aftale med og om hvad, kan det være forskellige parter, der udfærdiger kontrakten. Mange større entreprenører har deres egen kontrakt, de tager udgangspunkt i, og her er det vigtigt at konsultere en rådgiver som en arkitekt eller i mere komplicerede sager en boligadvokat, for at tjekke hvad der bliver skrevet under på. Se ydelsen kontrakt med entreprenører.

I andre tilfælde udfærdiger vi kontrakten, og her er der selvfølgelig større kontrol med hvilke vilkår, der gælder, men stadig vil det være i dialog med entreprenøren, så alle kan se sig selv i aftalen.

De vigtigste punkter at være opmærksom på er i de fleste tilfælde: betaling for udført arbejde, tidsplan, dagbøder samt aflevering.

Betaling for udført arbejde

I henhold til AB Forbruger falder betalingen efter udført arbejde. De fleste entreprenører vil dog gerne have betaling løbende i større projekter, og derfor vil det ofte blive aftalt, at der sker en løbende a conto betaling i forhold til udført arbejde. Det kan enten ske hver 2.-4. uge eller efter behov.

Det er vigtigt at holde penge tilbage tilsvarende det arbejde, der mangler at blive udført og kun betale for det arbejde, der er udført. Her kan vi som arkitekter hjælpe med at føre tilsyn på projektet og godkende fakturaer, så der løbende kun bliver betalt for udført arbejde. Se mere under ydelsen Tilsyn og aflevering af byggeriet.

Tidsplan og dagbøder

Det er altid en fordel at bede entreprenøren om at komme med et bud på en tidsplan og en mulig afleveringsdato. Herefter kan denne afleveringsdato bruges i forhold til at aftale evt. dagbøder ved for sen aflevering. De fleste entreprenører vil helst undgå, at der bliver indført dagbøder i entreprisekontrakten, og derfor vil det tit ikke være nævnt i entreprenørens standardkontrakt.

De fleste entreprenører vil i mange tilfælde godt være med til at indføre dagbøder i entreprisekontrakten, hvis afleveringsdatoen bliver sat senere end den forventede aflevering. Det kan være en god idé at gå den vej, så tidsplanen ikke pludselig skrider i det uendelige. Se mere under ydelsen kontrakt med entreprenører.

Aflevering og 1-årsgennemgang

Når byggeriet er færdigt laves en afleveringsforretning, hvor byggeriet bliver gennemgået, og der laves et dokument med de punkter, entreprenøren skal udbedre, før den sidste del af entreprisesummen kan blive udbetalt. Afhængig af kontrakten udføres en gennemgang inden aflevering, så entreprenøren kan aflevere byggeriet uden fejl og mangler til afleveringsdatoen.

Det kan være en god idé at alliere sig med en arkitekt, for at få alle fejl og mangler med. Det kan også være svært at vide om noget er en fejl, der skal udbedres, eller om det ligger inden for tolerancerne af, hvad der må accepteres. Se mere under ydelsen Tilsyn med byggeriet.

1 år efter aflevering laves en 1-årsgennemgang med entreprenøren, hvor eventuelle fejl og mangler udpeges og udbedres. Afhængig af kontrakten vil det enten være bygherre eller entreprenør, der indkalder til 1-årsgennemgang.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge siden accepterer du brugen af cookies.